KOSTNADSFRITT HÄFTET SANNINGEN OM MISSBRUK AV RECEPTBELAGDA MEDEL

Att missbruka receptbelagda medel medför allvarliga hälsorisker, inte bara beroende, utan dessutom risk för problem såsom låg puls, utmattning, sluddrigt tal och depression. Missbruk av legala droger kan till och med vara mer riskfyllt än missbruk av illegalt framställda droger. Styrkan hos många receptbelagda medel gör att faran för en överdos är stor. Det gäller i synnerhet smärtstillande och lugnande medel, där antalet dödsfall på grund av överdosering har fördubblats på bara fem år. Receptbelagda och smärtstillande medel har befunnits vara en bidragande faktor när flera berömda personer dött, bland annat Marilyn Monroe, Heath Ledger, Anna Nicole Smith, Elvis Presley, Chris Penn, Michael Jackson.

Varumärkesnamn för dessa inbegriper: Xanor, Valium, Amytal, Seconal, Diprivan, Propofol, Rohypnol, Demerol, Zoloft och OxyContin. Populära slangbeteckningar inkluderar: candy, downers, sleeping pills, tranks, barbs, reds, phennies, yellows, Oxy 80, pain killer, Oxycat och demmies.

Ta reda på vad du kanske aldrig har fått höra om dessa ”lagliga” preparat. Skaffa dig fakta. 

Begär KOSTNADSFRITT häftet Sanningen om missbruk av receptbelagda medel.

BESTÄLL ETT
GRATIS HÄFTE

Fyll i formuläret nedan och erhåll ett GRATIS häfte.

[?]