KOSTNADSFRITT HÄFTET SANNINGEN OM INHALATIONSMEDEL

Inhalationsmedel är giftiga substanser som avger ångor som inhaleras genom näsan och/eller munnen för att man skall få en snabb ”kick”. Av över 1 000 hushållsprodukter och andra vanliga produkter som kan missbrukas genom inhalation är de vanligast använda skoputsmedel, lim, toluen, bensin, cigarettändarvätska, lustgas (eller ”whippets”), färgsprejflaskor, korrigeringsvätska, rengöringsvätskor, amylnitrit (eller ”poppers”), luftrenare (eller ”rush”), och thinner och andra lösningsmedel.

De flesta av de här produkterna har verkningar som liknar bedövningsmedel, som får kroppens funktioner att bli långsammare. Efter en inledande ”kick” och att hämningar släpper blir man sömnig, yr och orolig.

Några populära slangbeteckningar är: air blast, Satan’s secret, ames, hippie crack, huff, snappers, moon gas, bullet, toilet water, quicksilver och hiagra in a bottle.

Ta reda på hur inhalationsmedel kan ge omedelbara hjärnskador och leda till död, och hör vad användarna säger om sina erfarenheter. Skaffa dig fakta. 

Begär KOSTNADSFRITT häftet Sanningen om inhalationsmedel.

BESTÄLL ETT
GRATIS HÄFTE

Fyll i formuläret nedan och erhåll ett GRATIS häfte.

[?]