KOSTNADSFRITT HÄFTET SANNINGEN OM KOKAIN

Kokain utvinns ur kokablad och utvecklades ursprungligen som ett smärtstillande medel. Det snortas mest, varvid pulvret absorberas av blodomloppet genom näsans vävnader. Det kan även intas genom munnen eller gnidas in i tandköttet.

Förr att snabbare absorbera drogen in i kroppen injicerar missbrukare den, men detta ökar avsevärt risken för överdos. Att inandas den som rök eller ångor påskyndar absorptionen och innebär mindre hälsorisk än med injektioner.

Några populära slangbeteckningar är: Aunt Nora, Bernice, binge, mojo, blow, dust, nose candy, Charlie, paradise, toot och white.

Ta reda på varför kokain skapar ett av de värsta psykiska beroendena bland de illegala drogerna. Skaffa dig fakta.

Begär KOSTNADSFRITT häftet Sanningen om kokain.

BESTÄLL ETT
GRATIS HÄFTE

Fyll i formuläret nedan och erhåll ett GRATIS häfte.

[?]