KOSTNADSFRITT HÄFTET SANNINGEN OM CRYSTAL METH OCH METAMFETAMINER

Crystal meth är kort för crystal methamphetamine (kristall-metamfetamin). Det är bara en form av drogen metamfetamin, en vit kristallisk drog som människor tar genom att snorta, röka eller injicera. De som använder drogen utvecklar ett starkt begär att fortsätta ta den eftersom den skapar en falsk känsla av lycka och välbefinnande – en kick av självförtroende, hyperaktivitet och energi. Den första upplevelsen kan innehålla ett visst välbehag, men redan från början sätter metamfetaminet i gång med att fördärva användarens liv.

Några populära slangbeteckningar är: brown, chalk, crank, batu, blade, cristy, crystal, hot ice, ice, quartz, shabu, stove top, Tina och ventana.

Ta reda på den förödelse meth kan skapa på kropp och sinne – praktiskt taget över en natt. Skaffa dig fakta. 

Begär KOSTNADSFRITT häftet Sanningen om crystal meth.

BESTÄLL ETT
GRATIS HÄFTE

Fyll i formuläret nedan och erhåll ett GRATIS häfte.

[?]