VAD ÄR MARIJUANA?

Marijuana är det ord man använder för att beskriva de torkade blommorna, fröna och bladen från den indiska hampväxten. På gatorna i USA har det många andra namn, bland annat: astro turf, bhang, dagga, dope, ganja, grass, hemp, home grown, J, Mary Jane, pot, reefer, roach, Texas tea och weed.

Hasch är en besläktad form av drogen, framställd av hartsen från indisk hampa. Den kallas i USA även ”chocolate”, ”hash” eller ”shit” och är i genomsnitt sex gånger starkare än marijuana.

”Cannabis” omfattar vilken som helst av de olika droger som kommer från indisk hampa, däribland marijuana och hasch.

Oavsett namnet är denna drog en hallucinogen – ett ämne som förvanskar hur sinnet uppfattar omvärlden.

Den kemiska föreningen i cannabis som orsakar denna förvanskning är tetrahydrokannabinol (THC). Mängden THC som finns i en given sats marijuana kan variera avsevärt, men allmänt sett har andelen THC ökat under senare år.

Huranvänds det?

Marijuana är en blandning av torkade löv, stjälkar, blommor och frön från växten hampa. Den är vanligen grön, brun eller grå till färgen.
Hasch är barkfärgat, brunt eller svart harts som torkats och pressats till stänger eller kulor. Både marijuana och hasch ger ifrån sig en stark söt lukt, när man röker dem.

Marijuana är den mest använda illegala drogen i världen. En undersökning som gjordes år 2007 visade att 14,4 miljoner personer enbart i USA hade rökt marijuana åtminstone en gång under föregående månad.

Marijuana röks ofta som en cigarett (joint), men kan även rökas i pipa. Mindre ofta blandas den med mat och äts, eller tillagas som te. Ibland öppnar användare cigarrer, avlägsnar tobaken och ersätter den med hasch – vilket kallas en ”blunt”. Jointer och blunter spetsas ibland med andra mer kraftfulla droger, som crack-kokain eller ”angel dust” (PCP, fencyklidin).

När en person röker en joint, känner han vanligen effekten inom några minuter. De omedelbara perceptionerna – ökad hjärtverksamhet, nedsatt koordination och balans och ett drömlikt, overkligt sinnestillstånd – når toppen under de första 30 minuterna. Dessa korttidsverkningar avtar vanligen efter 2–3 timmar, men kan pågå längre, beroende på hur mycket användaren tar, på THC-halten och på närvaron av andra droger som blandats i.

Eftersom den typiske användaren drar in mer rök och håller den kvar längre än han skulle ha gjort med en cigarett, orsakar en joint en allvarlig effekt på lungorna. Frånsett obehaget med halsont och luftrörskatarr, har det visat sig att konsumtionen av en joint utsätter rökaren för lika mycket cancerframkallande ämnen som om man rökt fem cigaretter.

De mentala konsekvenserna av marijuanabruk är lika allvarliga. Marijuanarökare har sämre minnesförmåga och lägre mental förmåga än icke-användare.

Djur som getts marijuana av forskare har till och med fått fysiska skador på hjärnan.SLANGBETECKNINGAR


MARIJUANA: Astro turf Bhang Blunt Boom Braja Brass Chronic Dagga Dope Gangster Ganja Grass Hampa Herb Hemodlat J Kiff Mary Jane Nederweed Pot Purple Haze Reefer Roach Röka Skunk Super Skunk Texas tea Weed White Widow HASHISH: Chocolate Hash Skit