KOSTNADSFRITT HÄFTET SANNINGEN OM ALKOHOL

Alkohol är en drog.

Den är klassad som ett lugnande medel, vilket innebär att den trubbar av vitala funktioner. Den resulterar i sluddrigt tal, ostadiga rörelser, förvirrade sinnesintryck och oförmåga att reagera snabbt.

När det gäller hur det påverkar sinnet, förstår man det bäst som en drog som reducerar en persons förmåga att tänka rationellt och som försämrar hans eller hennes omdöme. Beroende på hur mycket som intas och det fysiska tillståndet för personen kan alkohol orsaka dåsighet, uppkastningar, diarré, huvudvärk, andningssvårigheter, försämrat omdöme, anemi, blackouts och medvetslöshet.

Ta reda på hur det kan vara ett fatalt misstag att avfärda att alkohol skulle vara en drog. Skaffa dig fakta.

Begär KOSTNADSFRITT häftet Sanningen om alkohol.

BESTÄLL ETT
GRATIS HÄFTE

Fyll i formuläret nedan och erhåll ett GRATIS häfte.

[?]