KOSTNADSFRITT UPPSÄTTNINGEN MED HÄFTENA SANNINGEN OM DROGER

Sanningen om droger är en serie om 13 illustrerade publikationer som är lätta att förstå, och som innehåller saklig information och berättelser från tidigare missbrukare. Häftena finns tillgängliga på 22 språk.

Det första häftet i serien, med titeln Sanningen om droger, ger en saklig och kortfattad översikt över vad droger är och vad de gör. Det är perfekt för utdelning var som helst i samhället. Varje enskilt häfte om de vanligaste preparaten som missbrukas ger detaljerad information om just det preparatet, inklusive slangbeteckningar och verkningar på såväl kort som lång sikt.

Vart och ett av de tretton häftena kan också beställas var för sig i önskat antal, så att du kan dela med dig till andra av den information de behöver för att fatta sina egna beslut om ett drogfritt liv.

Begär KOSTNADSFRITT flera uppsättningar av häftena.

BESTÄLLNINGSBLANKETT FÖR HÄFTEN

Fyll i formuläret nedan och få ett paket GRATIS.

[?]