UNDERVISNINGSPAKETET SANNINGEN OM DROGER

BESTÄLL EN
SATS GRATIS

Fyll i formuläret nedan och erhåll en sats GRATIS.

[?]
-

Undervisningspaketet Sanningen om droger erbjuds som en hjälp till utbildare som undervisar 11-åringar och äldre i ett klassrum, i gruppundervisning eller samhällsutbildande verksamhet.

Om du inte är en pedagog, klicka här för att beställa vår informationssats Sanningen om droger.

Om du inte är i stånd att genomföra formella lektioner i undervisningsmiljö, men ändå ger individuell vägledning eller andra tjänster, klicka här för att begära stora kvantiteter av häftesserien Sanningen om droger.

Det tar en till två veckor för beställningen att komma fram (tre till fyra veckor utanför Nordamerika).